North Media-koncernens Whistleblowerordning

 

Velkommen til whistleblowerordningen.

 

North Media-koncernen ønsker at være en ansvarlig virksomhed og være en tryg og sikker arbejdsplads. Derfor opfordrer vi dig til at bruge whistleblowerordningen, hvis du har kendskab eller mistanke om forhold, som ellers ikke ville være kommet frem i lyset. Det kan fx være, at du ikke føler, at du kan gå til nærmeste leder, direktør, HR, eller din sædvanlige kontaktperson.


Følgende selskaber i North Media-koncernen ("Selskaberne") er omfattet af denne whistleblowerordning 

-    FK Distribution A/S
-    BoligPortal A/S


Du kan indberette et forhold med dit navn og kontaktoplysninger eller du kan indberette anonymt. Hvis du indberetter anonymt, beder vi dig være ekstra grundig med beskrivelsen af forholdet og give os mulighed for at stille opfølgende spørgsmål ved at du modtager et login til senere.

 

Du kan kun indberette skriftligt via denne portal.

  

Alle henvendelser behandles fortroligt, og særligt information om din identitet beskyttes.


Når du har indsendt indberetningen, modtages den af advokater fra Horten Advokatpartnerselskab, som i samarbejde med repræsentanter fra North Media-koncernen gennemgår og vurderer, om den skal undersøges som led i whistleblowerordningen.

Fra denne side kan du oprette en ny indberetning eller følge op på en tidligere indsendt indberetning. 

Du kan efterfølgende logge ind og følge op på en indberetning:
1) Du kan se status på indberetningen
2) Du kan give flere oplysninger til indberetningen
3) Undersøgerne kan have anmodet om flere oplysninger fra dig for at kunne undersøge indberetningen.


Vi opfordrer dig til at logge ind i løbet af ugen efter indberetningen for at finde ud af, om der er stillet spørgsmål til dig.


Du opfordres til at bruge North Media-koncernens whistleblowerordning, hvis forholdet kan imødegås effektivt internt, og du vurderer, at du ikke er i risiko for repressalier. Alternativt kan du indberette via Datatilsynets whistleblowerordning fra den 17. december 2021. Den er tilgængelig på Whistleblowerordningen i Datatilsynet.


På de næste sider kan du læse whistleblowerpolitikken, privatlivspolitikken til whistleblowere og informationstekst om Horten.