Grundejernes Investeringsfonds Whistleblowerordning


Grundejernes Investeringsfond ønsker at være en ansvarlig virksomhed og en tryg og sikker arbejdsplads. Derfor opfordrer vi dig til at bruge whistleblowerordningen, hvis du har kendskab eller mistanke om forhold, som ellers ikke ville være kommet frem i lyset. 


Der kan indberettes om alle alvorlige forhold, der vedrører Grundejernes Investeringsfonds organisation og aktiviteter, herunder uddeling af støttemidler.


Du kan indberette med dit navn og kontaktoplysninger eller du kan indberette anonymt. Hvis du indberetter anonymt, beder vi dig være ekstra grundig med beskrivelsen af forholdet og give os mulighed for at stille opfølgende spørgsmål ved at du modtager et login til senere.


Alle henvendelser behandles fortroligt, og særligt information om din identitet beskyttes.


Indberetningen modtages af advokater fra Horten Advokatpartnerselskab, som i første omgang screener indberetningen for, om den er omfattet af ordningen. Hvis det er tilfældet, vurderer repræsentanter fra Grundejernes Investeringsfond, eventuelt i samarbejde med Horten, hvordan den videre undersøgelse af indberetningen skal gennemføres.


Du kan fra denne side oprette en ny indberetning eller følge op på en tidligere indsendt indberetning. Vi opfordrer dig til at logge ind i løbet af ugen efter for at finde ud af, om undersøgerne har stillet spørgsmål til dig.


Du opfordres til at bruge Grundejernes Investeringsfonds whistleblowerordning, hvis forholdet kan imødegås effektivt gennem denne ordning. Alternativt kan du indberette via Whistleblowerordningen i Datatilsynet.