Syddjurs Kommunes whistleblowerordning


Velkommen til whistleblowerordningen.


Syddjurs Kommune ønsker at være en ansvarlig kommune og at være en tryg og sikker arbejdsplads. Derfor opfordrer vi dig til at indberette, hvis du har viden eller mistanke om forhold, som ellers ikke kan komme frem i lyset. Det kan fx være, at du ikke føler, at du kan gå til din nærmeste leder, direktør, HR eller din sædvanlige kontaktperson hos Syddjurs Kommune.


Du kan indberette med dit navn og kontaktoplysninger, eller du kan indberette anonymt. Hvis du indberetter anonymt, beder vi dig være ekstra grundig med beskrivelsen af forholdet og give os mulighed for at stille opfølgende spørgsmål ved at du modtager et login til senere.


Du kan indberette skriftligt, og du kan indtale en mundtlig besked via denne portal.


Alle henvendelser behandles fortroligt, og særligt information om din identitet beskyttes. Du skal være opmærksom på, at vi i nogle sager kan have brug for dit samtykke til at videregive dit navn eller andre oplysninger, der afslører din identitet, for at kunne undersøge sagen. I de sager vil vi kontakte dig. I få tilfælde må vi videregive din identitet uden samtykke, nemlig til autoriserede medarbejdere, der er kompetente til at modtage eller følge op på indberetninger og offentlige myndigheder, når videregivelsen sker for at imødegå overtrædelser, eller med henblik på at sikre berørte personers ret til et forsvar.


Når du har indsendt indberetningen, modtages den af advokater fra Horten Advokatpartnerselskab, som i samarbejde med repræsentanter fra Syddjurs Kommunes whistleblowerteam gennemgår og vurderer, om den skal undersøges som led i whistleblowerordningen. Hvis den kan det, indledes en undersøgelse af indberetningen.


Fra denne side kan du oprette en ny indberetning eller følge op på en tidligere indsendt indberetning. 


Du kan efterfølgende logge ind og følge op på en indberetning:

1) Du kan se status på indberetningen

2) Du kan give flere oplysninger til indberetningen

3) Undersøgerne kan have stillet spørgsmål til dig til indberetningen for at kunne undersøge den.


Vi opfordrer dig til at logge ind i løbet af ugen efter indberetningen for at finde ud af, om der er stillet spørgsmål til dig.


Du opfordres til at bruge Syddjurs Kommunes whistleblowerordning, hvis forholdet kan imødegås effektivt internt, og du vurderer, at du ikke er i risiko for repressalier, jf. whistleblowerlovens § 13. Alternativt kan du indberette via Datatilsynets whistleblowerordning fra den 17. december 2021. Den er tilgængelig på Whistleblowerordningen i Datatilsynet.


På de næste sider kan du læse mere om whistleblowerordningen, privatlivspolitikken til whistleblowere og informationstekst om Horten.