d66f31a8-2865-4d48-af8c-594e75cc13aaWhistleblowerordning

Hvis du er eller har været ansat i et af selskaberne Dantaxi A/S eller HB-Care A/S og i den forbindelse har oplevet eller har fået mistanke om ulovlige forhold, uetiske handlinger eller alvorlige forhold, kan du foretage en fortrolig eller anonym indberetning på denne side.
 
Denne whistleblowerordning er kun henvendt til personer, som er eller har været i et ansættelsesforhold i enten Dantaxi A/S eller HB-Care A/S
 
Oplysninger om kunde- og vognmandsrelaterede forhold skal derfor ikke indberettes her. Sådanne forhold skal indberettes til vores medarbejdere i driftsafdelingerne.
 
Almindelige HR-relaterede forhold skal heller ikke indberettes her. Sådanne forhold skal i stedet drøftes med din nærmeste leder eller HR.


Vores whistleblowerordning bliver administreret af CLEMENS Advokatfirma, som modtager og håndterer din indberetning på vegne af os.
CLEMENS Advokatfirma er underlagt lovpligtig tavshedspligt, og oplysninger om din identitet bliver derfor behandlet fuldt fortroligt. Hvis du angiver oplysninger som dig selv i din indberetning, bliver disse oplysninger således ikke videregivet til os, medmindre du giver samtykke.
Du har selvfølgelig altid mulighed for at foretage en indberetning 100% anonymt.
 
Du kan læse mere om vores whistleblowerordning og dine rettigheder i vores whistleblowerpolitik, som du finder i vores personalehåndbog eller vores politik for whistleblowerordningen på P-drevet under Personale.


Når du foretager en indberetning, modtager du en kode. Du skal gemme denne kode, da den er unik og ikke kan genskabes. Dette er med til at sikre din fortrolighed og anonymitet.


Hvis du ønsker at følge op på en eksisterende indberetning, kan du blandt andet:
    se, om du har fået feedback fra CLEMENS Advokatfirma
    afgive nye eller yderligere oplysninger til en eksisterende indberetning, eller
    se om CLEMENS Advokatfirma har stillet spørgsmål til dig, anmodet dig om yderligere oplysninger eller i øvrigt gerne vil i kontakt med dig.


Hvis du har spørgsmål til vores whistleblowerordning, finder du oplysninger om vores kontaktperson i vores whistleblowerpolitik.