Södertörns brandförsvarsförbund har nolltolerans mot korruption. Diskriminering, trakasserier, brott och miljööverträdelser ska aldrig förekomma. Likabehandling av leverantörer och god affärsetik är centralt.


Vi är tacksamma om du hjälper oss att följa detta. Därför kan vem som helst rapportera misstankar om korruption eller andra oegentligheter. Du gör det via en extern sida som tillhör en fristående organisation, Whistleblower Software. Du kan vara anonym och Södertörns brandförsvarsförbund får inte veta vem som gjort anmälan om du inte själv vill det.