Koncernfælles whistleblowerordning for North Media koncernen


Velkommen til whistleblowerordningen.


Selskaberne i North Media koncernen ønsker at være ansvarlige virksomheder og at være trygge og sikre arbejdspladser. Derfor opfordrer vi dig til at indberette, hvis du har viden eller mistanke om forhold, som ellers ikke kan komme frem i lyset. Det kan fx være, at du ikke føler, at du kan gå til din nærmeste leder, direktør, HR eller din sædvanlige kontaktperson.


Denne whistleblowerordning gælder for følgende selskaber i North Media koncernen:Hvis du er ansat i eller indholdet i din indberetning har en arbejdsmæssig tilknytning til FK Distribution A/S eller BoligPortal A/S, skal du i stedet anvende North Media-koncernens lovpligtige whistleblowerordning, som du finder her: link


Du kan indberette et forhold med dit navn og kontaktoplysninger, eller du kan indberette anonymt. Hvis du indberetter anonymt, beder vi dig være ekstra grundig med beskrivelsen af forholdet og give os mulighed for at stille opfølgende spørgsmål, ved at du modtager et login til senere brug.


Du kan kun indberette skriftligt via denne portal.


Alle henvendelser behandles fortroligt, og særligt information om din identitet beskyttes. I få tilfælde er vi nødt til at videregive din identitet, nemlig til medarbejdere, der modtager eller følger op på indberetninger og offentlige myndigheder, når videregivelsen sker for at imødegå overtrædelser eller med henblik på at varetage retskrav.


Når du har indsendt indberetningen, modtages den af advokater fra Horten Advokatpartnerselskab, som i samarbejde med repræsentanter fra North Medias whistleblowerteam gennemgår og vurderer, om den skal undersøges som led i whistleblowerordningen. Hvis den kan det, indledes en undersøgelse af indberetningen.


Fra denne side kan du oprette en ny indberetning eller følge op på en tidligere indsendt indberetning.


Du kan efterfølgende logge ind og følge op på en indberetning:

  1. Du kan se status på indberetningen
  2. Du kan give flere oplysninger til indberetningen
  3. Undersøgerne kan have stillet spørgsmål til dig til indberetningen for at kunne undersøge den.


Vi opfordrer dig til at logge ind i løbet af ugen efter indberetningen for at finde ud af, om der er stillet spørgsmål til dig.


Du opfordres til at bruge den koncernfælles whistleblowerordning, hvis forholdet kan imødegås effektivt internt, og du vurderer, at du ikke er i risiko for repressalier. Vi gør særligt opmærksom på, at du ikke er omfattet af beskyttelsen mod repressalier i lov om beskyttelse af whistleblowere ved indrapportering til whistleblowerordningen. Hvis du er ansat i et af de selskaber, som er med i den koncernfælles whistleblowerordning, vil vi dog sørge for, at du så vidt muligt sikres en tilsvarende beskyttelse.


Alternativt kan du indberette via Datatilsynets whistleblowerordning. Den er tilgængelig på Whistleblowerordningen i Datatilsynet. Ved indberetning til Datatilsynets whistleblowerordning vil du altid være omfattet af beskyttelsen mod repressalier i lov om beskyttelse af whistleblowere, såfremt du opfylder betingelserne herfor.


På de næste sider kan du læse whistleblowerpolitikken, privatlivspolitikken til whistleblowere og informationstekst om Horten.