Cookie- en privacybeleid

Introductie

Wanneer u onze website bezoekt, wordt informatie over u verzameld. Die wordt gebruikt om onze inhoud aan te passen en te verbeteren en om de waarde van de advertenties die op de pagina worden weergegeven te vergroten. Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld, dient u uw cookies te verwijderen (zie instructies: http://minecookies.org/cookiehandtering) en dient u verder geen gebruik te maken van de website. Hieronder hebben we uitgewerkt welke informatie wordt verzameld, het doel ervan en welke derden er toegang toe hebben.

Cookies

Persoonlijke informatie

Algemeen

Persoonsgegevens zijn alle soorten gegevens die tot op zekere hoogte aan u te herleiden zijn. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen en verwerken wij een aantal van dergelijke gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld door gemeenschappelijke toegang tot inhoud als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan wedstrijden of enquêtes, zich registreert als gebruiker of abonnee, of anderszins diensten gebruikt of aankopen doet via de website. We verzamelen en verwerken doorgaans de volgende soorten informatie: een unieke ID en technische informatie over uw computer, tablet of mobiele telefoon, uw IP-nummer, geografische locatie en op welke pagina's u klikt. Voor zover u hier nadrukkelijk toestemming voor geeft en zelf de gegevens invoert, worden tevens verwerkt: Naam, telefoonnummer, e-mail, adres en betalingsgegevens. Dit zal meestal in verband staan met het aanmaken van een login of aankoop.

Beveiliging

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat uw informatie per ongeluk of illegaal wordt verwijderd, gepubliceerd, verloren gaat, wordt aangetast of ter kennis komt van onbevoegde personen, wordt misbruikt of anderszins wordt verwerkt in strijd met de wet.

Doel

De informatie wordt gebruikt om u als gebruiker te identificeren en u de advertenties te tonen die waarschijnlijk relevant voor u zijn, om uw aankopen en betalingen te registreren en om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren, zoals het indienen van een nieuwsbrief. Daarnaast gebruiken we de informatie om onze diensten en inhoud te optimaliseren.

Bewaartermijn

De informatie wordt bewaard voor de wettelijk toegestane periode en we verwijderen deze wanneer deze niet langer nodig is. De termijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de reden van van opslag. Het is daarom niet mogelijk om een algemeen tijdsbestek aan te geven voor het verwijderen van informatie. Openbaarmaking van informatie: Gegevens over uw gebruik van de website, welke advertenties u ontvangt en eventueel aangeklikt, geografische locatie, geslacht en leeftijdssegment etc. doorgegeven aan derden voor zover deze informatie bekend is. Welke derde partijen betrokken zijn kunt u zien bij het kopje "Cookies" hierboven. De informatie wordt gebruikt om gericht te adverteren. Daarnaast maken wij gebruik van een aantal derde partijen voor de opslag en verwerking van gegevens. Deze verwerken informatie uitsluitend op onze namens en mogen deze niet voor eigen doeleinden gebruiken. Openbaarmaking van persoonlijke informatie zoals naam en e-mail, enz. zal alleen gebeuren als u uw toestemming geeft. We gebruiken alleen gegevensverwerkers in de EU of in landen die uw informatie kunnen verstrekken met voldoende bescherming.

Inzichten en klachten

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van informatie. U kunt ook uw toestemming intrekken om informatie over u te verwerken. Als de over u verwerkte informatie onjuist is, hebt u het recht om deze te laten corrigeren of verwijderen. Vragen hierover kunnen worden gericht aan: mbo@whistleblowersoftware.com. Als u een klacht wilt indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u ook de mogelijkheid om contact op te nemen met het Deense agentschap voor gegevensbescherming.

Uitgever

De website is eigendom van en wordt gepubliceerd door: Formalize ApS Kannikegade, 4, 1, 8000 Aarhus C Telefoon: +45 71 99 63 83 E-mail: contact@whistleblowersoftware.com

Boek een demo

5/5 sterren op G2