Cookie- och sekretesspolicy

Introduktion

När du besöker vår webbplats samlas information om dig in, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att information ska samlas in bör du radera dina cookies (se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering) och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan har vi utvecklat vilka uppgifter som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till dem.

Cookies

Personlig information

Allmänt

Personlig information är all slags information som i viss mån kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar ett antal sådana uppgifter. Det sker t.ex. genom gemensam tillgång till innehåll om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, på annat sätt använder tjänster eller gör inköp via webbplatsen. Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: Vi behandlar följande: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på. I den mån du ger uttryckligt samtycke till detta och själv anger informationen behandlas även följande: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta sker vanligtvis i samband med att du skapar en inloggning eller genomför ett köp.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som sannolikt är relevanta för dig, för att registrera dina inköp och betalningar samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du har begärt, t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod

Informationen lagras under den period som lagen tillåter och vi raderar den när den inte längre behövs. Perioden beror på informationens art och bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när informationen raderas. Utlämnande av information: Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klick, geografisk plats, köns- och ålderssegment etc. lämnas vidare till tredje part i den mån denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som berörs i avsnittet om "Cookies" ovan. Informationen används för att rikta reklamen. Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och behandling av uppgifter. Dessa behandlar informationen enbart på vår uppdrag och får inte använda den för egna syften. Utlämnande av personlig information som namn och e-post etc. sker endast om du ger ditt samtycke. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge dina uppgifter ett adekvat skydd.

Insikter och klagomål

Du har rätt att få information om de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan också när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke till att information om dig behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan ställas till: mbo@whistleblowersoftware.com. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datainspektionen.

Förlag

Webbplatsen ägs och publiceras av: Formalize ApS Kannikegade, 4, 1, 8000 Aarhus C Telefon: +45 71 99 63 83 E-post: contact@whistleblowersoftware.com

Boka en demo

5/5 stjärnor på G2