Cookies a zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Když navštívíte naše webové stránky, shromažďují se o vás informace, které se používají k přizpůsobení a vylepšení našeho obsahu a ke zvýšení hodnoty reklam zobrazovaných na stránce. Pokud si nepřejete, aby byly informace shromažďovány, měli byste vymazat soubory cookies (viz pokyny: http://minecookies.org/cookiehandtering) a zdržet se dalšího používání webové stránky. Níže jsme podrobněji popsali, jaké informace jsou shromažďovány, jejich účel a které třetí strany k nim mají přístup.

Soubory cookie

Osobní informace

Všeobecné

Osobní údaje jsou všechny druhy informací, které lze do určité míry přiřadit vaší osobě. Když používáte naše webové stránky, shromažďujeme a zpracováváme řadu takových informací. Dochází k tomu např. běžným přístupem k obsahu, pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, účastníte se soutěží nebo průzkumů, registrujete se jako uživatel nebo předplatitel, jinak využíváte služby nebo nakupujete prostřednictvím webových stránek. Obvykle shromažďujeme a zpracováváme následující typy informací: Jedinečné ID a technické informace o vašem počítači, tabletu nebo mobilním telefonu, vaše IP číslo, zeměpisná poloha a stránky, na které klikáte. V rozsahu, v jakém k tomu udělíte výslovný souhlas a zadáte údaje sami, jsou zpracovávány také: Jméno, telefonní číslo, e-mail, adresa a platební údaje. Obvykle to bude v souvislosti s vytvořením přihlášení nebo nákupem.

Bezpečnost

Přijali jsme technická a organizační opatření proti tomu, aby vaše údaje byly náhodně nebo nezákonně vymazány, zveřejněny, ztraceny, znehodnoceny nebo se o nich dozvěděly neoprávněné osoby, zneužity nebo jinak zpracovány v rozporu se zákonem.

Účel

Tyto informace se používají k tomu, abychom vás identifikovali jako uživatele a zobrazovali vám reklamy, které pro vás budou s největší pravděpodobností relevantní, k registraci vašich nákupů a plateb a také k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby, o které jste požádali, např. newsletter. Kromě toho tyto informace používáme k optimalizaci našich služeb a obsahu.

Doba skladování

Informace jsou uchovávány po dobu povolenou zákonem a vymažeme je, když již nejsou potřeba. Období závisí na povaze informací a na kontextu jejich uchovávání. Není proto možné určit obecný časový rámec, kdy budou informace vymazány. Zveřejnění informací: Údaje o vašem používání webových stránek, o tom, které reklamy přijímáte a případně na které klikáte, o zeměpisné poloze, pohlaví a věkovém segmentu atd. předáváme třetím stranám v rozsahu, v jakém jsou tyto informace známy. Které třetí strany jsou zapojeny, najdete výše v části "Soubory cookie". Tyto informace se používají k cílení reklamy. Kromě toho využíváme řadu třetích stran pro ukládání a zpracování údajů. Ty zpracovávají informace výhradně pod naším jménem a nesmí je používat pro vlastní účely. Ke zveřejnění osobních údajů, jako je jméno a e-mail atd. dojde pouze v případě, že k tomu dáte souhlas. Využíváme pouze zpracovatele údajů v EU nebo v zemích, které mohou vašim údajům poskytnout odpovídající ochranu.

Postřehy a stížnosti

Máte právo být informováni o osobních údajích, které o vás zpracováváme. Proti použití informací můžete také kdykoli vznést námitku. Můžete také odvolat svůj souhlas se zpracováním informací o vás. Pokud jsou o vás zpracovávané informace nesprávné, máte právo na jejich opravu nebo vymazání. Dotazy v této věci můžete zasílat na adresu: mbo@whistleblowersoftware.com. Pokud si chcete stěžovat na naše zpracování vašich osobních údajů, máte také možnost obrátit se na Dánský úřad pro ochranu osobních údajů.

Vydavatel

Web vlastní a spravuje: Formalize ApS Kannikegade, 4, 1, 8000 Aarhus C Telefon: +45 71 99 63 83 E-mail: contact@whistleblowersoftware.com

Zarezervujte si demo

5/5 hvězdiček na G2