Privacybeleid van Whistleblower Software by Formalize

Whistleblower Software by Formalize verzamelt alleen persoonsgegevens in gevallen waarin dit relevant is voor ons en ook wanneer het relevant is voor uw activiteit binnen de software. Het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens is om u de respectievelijke producten en diensten aan te bieden die Whistleblower Software by Formalize aanbiedt. Whistleblower Software by Formalize zal altijd voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften op het moment wanneer we persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het overeengekomen abonnement. Whistleblower Software by Formalize bewaart uw persoonsgegevens zolang wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, of zolang deze persoonsgegevens relevant blijven voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. De categorieën persoonsgegevens die Whistleblower Software by Formalize opslaat zijn de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail etc. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan gegevensverwerkers waarmee wij afspraken hebben gemaakt. We geven ook persoonlijke informatie door aan partners en adviseurs bij wie u aangesloten bent of adviseurs bij wie u mogelijk aangesloten wilt zijn. Wij maken gebruik van subverwerkers die tot derde landen behoren en ook deze hebben een wettelijke doorgiftegrondslag.

Rechten onder de Verordening Gegevensbescherming

Uit de Verordening Gegevensbescherming Regelgeving volgt dat u rechten heeft in het geval van onze verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wilt maken van de onderstaande rechten, neem dan contact met ons op. U hebt op elk gewenst moment toegang om informatie te verwijderen. Klokkenluiderssoftware zal uiterlijk 3 jaar na beëindiging van het abonnement informatie verwijderen, zie de verjaringstermijn. Als informatie om juridische redenen nodig is, kan het nodig zijn om informatie voor een langere periode te bewaren - waarna deze informatie wordt verwijderd zodra de wettelijke claims verouderd zijn. U hebt te allen tijde recht op gegevensoverdraagbaarheid en kunt zo uw documenten downloaden voor toekomstig gebruik. U hebt het recht om uw gegevens op elk moment in ons systeem in te zien en u hebt ook het recht om de informatie bij te werken in geval van wijzigingen daarin. U heeft het recht en de mogelijkheid om een verzoek te sturen naar contact@whistleblowersoftware.com als u wilt dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze anderszins rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij het Deense agentschap voor gegevensbescherming, maar we zouden het natuurlijk op prijs stellen om hierover geïnformeerd te worden, zodat we onze behandeling kunnen corrigeren om u tevreden te stellen. U kunt rechtstreeks een klacht indienen bij het Deense agentschap voor gegevensbescherming, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, dt@datatilsynet.dk of tel. +45 33 19 32 00. U kunt ook meer lezen op www.datatilsynet.dk.

Boek een demo

5/5 sterren op G2