Integritetspolicy för Whistleblower Software by Formalize

Whistleblower Software by Formalize samlar endast in personuppgifter när det är relevant för oss och när det är relevant för din aktivitet i programvaran. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att erbjuda dig respektive produkt och tjänster som Whistleblower Software by Formalize erbjuder. Whistleblower Software by Formalize kommer alltid att följa de tillämpliga lagbestämmelserna vid varje tidpunkt när vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är det avtalade abonnemanget. Whistleblower Software by Formalize behåller dina personuppgifter så länge som vi har rättsliga skyldigheter att göra det, eller så länge som dessa personuppgifter förblir relevanta för det syfte för vilket de samlades in. De kategorier av personuppgifter som Whistleblower Software by Formalize lagrar är följande personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-post osv. Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till personuppgiftsbiträden som vi har ingått avtal med. Vi vidarebefordrar även personuppgifter till samarbetspartners samt rådgivare som du är ansluten till eller rådgivare som du kan vilja bli ansluten till. Vi använder underbiträden som tillhör tredje land och dessa har också en laglig överföringsgrund.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Av dataskyddsförordningen följer att du har rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill använda dig av nedanstående rättigheter, vänligen kontakta oss. Du har tillgång till att radera information när som helst. Whistleblower Software by Formalize kommer senast 3 år efter att abonnemanget avslutats att radera information, jfr preskriptionstiden. Om information är nödvändig av rättsliga skäl kan det vara nödvändigt att behålla information under en längre tid - därefter kommer informationen att raderas så snart lagkraven är föråldrade. Du har rätt till dataportabilitet när som helst och kan således ladda ner dina dokument för framtida användning. Du har rätt att när som helst se dina uppgifter i vårt system och du har också rätt att uppdatera informationen om den ändras. Du har rätt och möjlighet att skicka en begäran till contact@whistleblowersoftware.com om du vill att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du har också alltid rätt att klaga till den danska dataskyddsstyrelsen, men vi skulle naturligtvis uppskatta att bli informerade om detta, så att vi kan korrigera vår behandling för att tillfredsställa dig. Du kan klaga direkt till den danska dataskyddsstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, dt@datatilsynet.dk eller tel. +45 33 19 32 00. Du kan också läsa mer på www.datatilsynet.dk.

Boka en demo

5/5 stjärnor på G2