Zásady ochrany osobních údajů Whistleblower Software by Formalize

Whistleblower Software by Formalize shromažďuje osobní údaje pouze v případech, kdy je to pro nás relevantní a také když je to relevantní pro vaši aktivitu v softwaru. Účelem zpracování vašich osobních údajů je nabídnout vám příslušný produkt a služby, které Whistleblower Software by Formalize nabízí. Společnost Whistleblower Software by Formalize bude při shromažďování, zpracování a používání osobních údajů vždy dodržovat platné právní předpisy. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je sjednané předplatné. Whistleblower Software by Formalize uchovává vaše osobní údaje tak dlouho, dokud k tomu máme zákonnou povinnost, nebo dokud tyto osobní údaje zůstávají relevantní pro účel, pro který byly shromážděny. Kategorie osobních údajů, které Whistleblower Software by Formalize ukládá, jsou následující osobní údaje: jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail atd. Vaše osobní údaje předáváme pouze zpracovatelům údajů, se kterými jsme uzavřeli smlouvy. Osobní údaje také předáváme partnerům a poradcům, ke kterým jste přidruženi, nebo poradcům, se kterými byste si mohli přát být přidruženi. Využíváme subdodavatele, kteří patří do třetích zemí, a ti mají rovněž právní základ pro předávání údajů.

Práva podle nařízení o ochraně osobních údajů

Z nařízení o ochraně osobních údajů vyplývá, že v případě našeho zpracování vašich osobních údajů máte práva. Pokud chcete využít níže uvedená práva, kontaktujte nás. Informace můžete kdykoli smazat. Whistleblower Software by Formalize nejpozději do 3 let po ukončení předplatného vymaže informace, srov. promlčecí lhůta. Pokud jsou informace nezbytné z právních důvodů, může být nutné uchovávat informace po delší dobu — po jejímž uplynutí budou tyto informace vymazány, jakmile budou právní nároky zastaralé. Máte právo na přenositelnost údajů kdykoli a můžete si tak stáhnout své dokumenty pro budoucí použití. Máte právo kdykoli nahlížet do svých údajů v našem systému a také máte právo na aktualizaci údajů v případě jakýchkoli změn. Máte právo a možnost zaslat žádost na contact@whistleblowersoftware.com, pokud si přejete, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti našemu jinak zákonnému zpracování vašich osobních údajů. Vždy máte také právo si stěžovat u Dánského úřadu pro ochranu osobních údajů, ale samozřejmě bychom ocenili, kdybychom o tom byli informováni, abychom mohli naše zacházení upravit tak, abyste byli spokojeni. SStížnost můžete podat přímo u dánské agentury pro ochranu údajů, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, dt@datatilsynet.dk nebo tel. +45 33 19 32 00. Více si také můžete přečíst na www.datatilsynet.dk.

Zarezervujte si demo

5/5 hvězdiček na G2