Polityka prywatności Whistleblower Software by Formalize

Whistleblower Software by Formalize gromadzi dane osobowe tylko w przypadkach, gdy jest to dla nas istotne, a także wtedy, gdy ma to znaczenie dla Twojej aktywności w oprogramowaniu. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest zaoferowanie Ci odpowiednich produktów i usług oferowanych przez Whistleblower Software by Formalize. Whistleblower Software by Formalize zawsze będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w każdym momencie, gdy gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzgodniona subskrypcja. Whistleblower Software by Formalize przechowuje Twoje dane osobowe tak długo, jak mamy do tego prawne zobowiązania lub tak długo, jak te dane osobowe pozostają istotne dla celu, dla którego zostały zebrane. Kategorie danych osobowych, które przechowuje Whistleblower Software by Formalize, to następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail itp. Przekazujemy Twoje dane osobowe wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane, z którymi zawarliśmy umowy. Przekazujemy również dane osobowe partnerom, a także doradcom, z którymi jesteś powiązany, lub doradcom, z którymi możesz chcieć być powiązany. Korzystamy z usług podwykonawców przetwarzania należących do państw trzecich, którzy również mają podstawy prawne do przenoszenia danych.

Prawa wynikające z rozporządzenia o ochronie danych

Z Rozporządzenia o Ochronie Danych wynika, że przysługują Ci prawa w przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z poniższych praw, skontaktuj się z nami. W każdej chwili masz dostęp do usunięcia informacji. Whistleblower Software by Formalize nie później niż 3 lata po zakończeniu subskrypcji usunie informacje, zob. przepisy o przedawnieniu. Jeśli informacje są niezbędne ze względów prawnych, może być konieczne przechowywanie informacji przez dłuższy okres — po czym informacje te zostaną usunięte, gdy tylko roszczenia prawne staną się nieaktualne. Masz prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie i dzięki temu możesz pobrać swoje dokumenty do wykorzystania w przyszłości. W każdej chwili masz prawo wglądu do swoich danych w naszym systemie, a także masz prawo do aktualizacji informacji w przypadku jakichkolwiek zmian. Masz prawo i możliwość wysłania żądania na adres contact@whistleblowersoftware.com, jeśli chcesz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych. Masz prawo sprzeciwić się naszemu zgodnemu z prawem przetwarzaniu Twoich danych osobowych. W każdej chwili masz również prawo złożyć skargę do Duńskiej Agencji Ochrony Danych, ale oczywiście bylibyśmy wdzięczni za poinformowanie o tym, abyśmy mogli poprawić nasze działanie i mogli Cię usatysfakcjonować. Możesz złożyć skargę bezpośrednio do Duńskiej Agencji Ochrony Danych, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, dt@datatilsynet.dk lub tel. +45 33 19 32 00. Więcej informacji na stronie www.datatilsynet.dk.

Zarezerwuj demo

5/5 gwiazdek na G2