Whistleblower Software by Formalize persondatapolitik

Whistleblower Software by Formalize indhenter udelukkende persondata i tilfælde, hvor dette er relevant for os og ligeledes når det er relevant for din aktivitet hos og i systemet. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at tilbyde dig det respektive produkt og services, som Whistleblower Software by Formalize tilbyder. Whistleblower Software by Formalize vil altid overholde de til enhver tid gældende lovbestemmelser, når vi indsamler, behandler og anvender persondata. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er den indgåede abonnementsaftale. Whistleblower Software by Formalize opbevarer dine persondata, så længe vi er pålagt juridiske forpligtelser hertil, eller så længe disse persondata fortsat skulle være relevante for det formål, hvormed disse blev indsamlet. Kategorierne af personoplysninger, som Whistleblower Software by Formalize gemmer, er følgende personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mail mm. Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger til databehandlere, som vi har indgået aftaler med. Vi videregiver ligeledes personoplysninger til samarbejdspartnere samt rådgivere, som i er tilknyttet til eller rådgivere i eventuelt ønsker at blive tilknyttet til. Vi gør brug af underdatabehandlere, der hører til i tredjeland og disse har tilmed et lovligt overførselsgrundlag.

Rettigheder iht. databeskyttelsesforordningen

Det følger af databeskyttelsesforordningen, at du har rettigheder fsva. vores behandling af dine personoplysninger. Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du henvende dig til os. Du har til enhver tid adgang til at få slettet oplysninger. Whistleblower Software by Formalize vil senest 3 år efter et ophørt abonnement, slette oplysninger jf. forældelsesloven. Såfremt oplysninger skulle være nødvendige af juridiske årsager, kan det være nødvendigt at beholde oplysninger i et længere tidsrum - herefter vil disse oplysninger blive slettet, så snart de formueretlige krav er forældet. Du har til enhver tid ret til dataportabilitet og kan på den måde downloade dine dokumenter til fremtidig brug. Du har til enhver tid ret til at se dine data i vores system og du har ligeledes ret til at opdatere oplysningerne, såfremt der skulle være opstået ændringer i disse. Du har ret til og mulighed for at sende en anmodning til contact@whistleblowersoftware.com, såfremt du ønsker, at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du er ligeledes, til enhver tid, berettiget til at klage til Datatilsynet, men vi vil naturligvis påskønne at blive orienteret om dette, så vi evt. kan rette op på vores behandling for at gøre dig tilfreds. Du kan klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, dt@datatilsynet.dk eller tlf. 33 19 32 00. Du kan ligeledes læse mere på www.datatilsynet.dk

Book en demo

5/5 stjerner på G2