Prova #1 betygsatt Visselblåsarsystem gratis, redan idag.

Visselblåsarsystem | Bästa / 2023 - Whistleblower Software Kvinnlig anställd som arbetar med ett visselblåsarsystem

#1 betygsatt Visselblåsarsystem i världen genom betygsplattform G2
+483 företag har precis testat oss.

Tillförlitlig av små organisationer och stora företag i 80+ länder

Transparency International's logotyp
Hep global's logotyp
Burger King's logotyp
Låsforsikringer's logotyp
T-mobile's logotyp
MTG's logotyp
Vinci Energies's logotyp
Setterwalls's logotyp
Randers FC's logotyp
Nyborg Gymnasium's logotyp
Wodianka privacy legal's logotyp
DUO Capital's logotyp
Sport TV's logotyp
Greenyard's logotyp
Vaughan's logotyp
Jakon's logotyp
Horten's logotyp
Puertos de Andalucía's logotyp
Emma sleep's logotyp
Hermes's logotyp
Södertörns Brandförsvarsförbund's logotyp
Specialized's logotyp
SportMaster's logotyp
ABN AMRO's logotyp
MAQS's logotyp
Coop Bank's logotyp
Playable's logotyp
Lastminute.com's logotyp
Poul Schmith's logotyp
Universidade do Porto's logotyp
Hjulmand Kaptain's logotyp
Elbestadt Geesthacht's logotyp
International commision of jurists's logotyp
Tomorrow's logotyp
Vivienne Westwood's logotyp
ANA Aeroportos's logotyp
PRA's logotyp
GÖHMANN's logotyp
Nova Advogados's logotyp
Dugardyn & partners's logotyp

Ny till visselblåsarsystem?
Här finns EU:s ledande verktygslådan för enkel implementering

En anpassad rapporteringssida skapad i visselblåsningssystemet som ger förtroende mot visselblåsaren. Översiktstavla som visar visselblåsningsärenden inom företagets program. Produktbild av tvåvägskommunikation med visselblåsare.

Utformad för att passa behoven hos organisationer med
50 - 10.000+ anställda och kunna användas internationellt

Michael från DPO Danmark

"Whistleblower Softwares visselblåsarsystem och företaget bakom det är tillförlitliga och lever upp till våra förväntningar. Att ha ett bra och intuitivt tekniskt visselblåsarsystem ger ett stort värde för vår verksamhet och våra kunder."

Michael, VD på DPO Danmark

Peter från Texta ApS

"Vår pålitliga rådgivnings- och teknisk visselblåsarsystem för att hantera kärnverksamhets- och personalfrågor. Vi sparar tid och resurser samt garanterar fullständig tillförlitlighet och sekretess."

Peter, CCO och partner på Texta ApS

Andrei Georgescu från 360Competition

"Whistleblower Softwares visselblåsarsystem är lätt att använda, kompatibel, anpassningsbar till kundens behov och vi är mer än nöjda med vårt samarbete och den support vi fått från företaget bakom den."

Andrei Georgescu, advokat på 360Competition

Frederik från Sandgrav Solutions ApS

"Att ha ett professionellt visselblåsarsystem som jag vet att mina anställda kan använda utan problem har ett enormt värde."

Frederik, VD på Sandgrav Solutions ApS

Läs mindre
Läs mer

Ett visselblåsarsystem som är byggt för att uppfylla högsta lagkraven
för integritetsskydd och lagstiftning kring visselblåsning

Världskarta som visar var ett visselblåsningsprogram finns tillgängligt.

EU:s visselblåsardirektivet 2019/19378

GDPR, Schrems II och globala lagstiftning kring dataskydd

USA:s SOX Act avsnitt 301 om företagsansvar

STORBRITANNIENS FCA

Tysk kod för bolagsstyrning

Franska Loi Sapin II

Internationella krav på datahemvist

Vi stödjer över 70 språk

Behöver ni rådgivning om att uppfylla lagkraven för visselblåsning eller extern hjälp med hantering av era visselblåsningsärenden? Hitta rätt rådgivare för er genom vårt partnernätverk för compliance
landing-page.global.any_questions_alt
Frågor?
+46 8 400 640 40
Kristoffer Abell
kab@whistleblowersoftware.com

Vikten av att ha ett Visselblåsarsystem

I alla länder i Europeiska Unionen är företag med mer än 50 anställda, liksom de flesta statliga organisationer, enligt lag skyldiga att upprätta ett whistleblowing-system. Detta system tillåter anställda att lämna in anmälningar om lagöverträdelser och andra allvarliga ärenden inom företaget.

Vad är ett visselblåsarsystem?

Ett bra visselblåsarsystem syftar till att skapa en visselblåsarfunktion där anställda säkert och anonymt kan rapportera problem, brister och oredlighet i företaget. Alla europeiska länder har lagstiftning som kräver att vissa företag har ett visselblåsarsystem.

Ett visselblåsarsystem löser behovet av en visselblåsarfunktion där anställda i ett företag kan rapportera överträdelser som har inträffat eller som kan pågå. Anställda kan rapportera händelser på ett konfidentiellt eller anonymt sätt. Rapporteringen sker via en säker visselblåsarkanal för att skydda deras information.

Visselblåsarsystem är oftast online-lösningar, antingen en webbsida eller en anonym brevlåda som är avskild från företagets övriga kommunikationskanaler. På detta sätt säkerställs anonymiteten och sekretessen för den anställdes information.

Varför är ett visselblåsarsystem viktigt för ert företag?

För det första är det ett lagkrav. Varje företag med över 50 anställda samt alla statliga organisationer inom EU är enligt sina nationella lagar skyldiga att inrätta ett visselblåsarsystem. Företag som tillhandahåller finansiella tjänster och företag som riskerar penningtvätt är också skyldiga att upprätta ett visselblåsarsystem, oavsett storlek.

När du väljer en visselblåsarlösning som är optimalt fokuserad på slutanvändarnas upplevelse och säkerhet uppnår du inte bara compliance med de nya regelverken, utan du utvecklar en kultur av förtroende inom din organisation.

  • Att skapa ett visselblåsarsystem är ett positivt tecken på transparens för potentiella anställda och samhället som helhet
  • Det är en nyckel del av företagets strategi för socialt ansvarstagande (CSR)
  • Få försprång på framtida personaltillväxt genom att följa lokal visselblåsarlagstiftning

Varför ska du välja Whistleblower Softwares visselblåsarsystem?

Vårt visselblåsarsystem är särskilt utvecklat i syfte att uppfylla de rättsliga kraven i förhållande till företagens visselblåsarfunktion i ditt land. Vi går "all-in" för att ge dig och dina anställda den bästa upplevelsen, och att säkra dina uppgifter är vår första prioritet.

Vårt visselblåsarsystem använder end-to-end-kryptering, säkra servrar och flerfaktorautentisering för att säkerställa att ert företags data alltid skyddas mot alla hot. Sekretess står i centrum i allt vi gör.

Whistleblower Software är branschledande när det gäller slutanvändarupplevelse och implementering i förhållande till socialt ansvarstagande i företagen (CSR).

Dessutom kan Whistelblower Softwares visselblåsarsystem skräddarsys efter era krav, inklusive varumärke, språk, information som krävs för att lämna in en rapport och mycket mer.

Läs mindre
Läs mer